Innovateam AB startade 2014 som produktionsbolag åt systerföretaget Torqwell AB i deras lokaler i Herrljunga men har i takt med att verksamheten utvidgats flyttat till nya anpassade lokaler i Herrljunga vilka stod klara i början av 2015. På grund av vår snabba tillväxt har vårt lokalbehov ökat succesivt och under 2021 flyttade vi hela vår produktion till nya lokaler i Herrljunga. De nya upprustade lokalerna är på drygt 4000 m2 och ett nytt produktionstillstånd på 10 miljoner liter per år ger oss goda möjligheter till en fortsatt expansion.

Primärt var fokus riktat mot att täcka hushållens behov av miljöanpassade disk, tvätt och rengöringsmedel men portföljen har sedermera utvecklats till att även omfatta andra produktgrenar som produkter till professionell bilvård samt verkstad- och livsmedelsindustri.

Till skillnad mot många andra aktörer på marknaden är vår målsättning att utveckla och tillverka unika produkter och förpackningar som tillför ett mervärde till våra kunder.

Vår produktion är inriktad på maximal flexibilitet för att vår kompetenta produktionspersonal snabbt skall kunna ställa om och växla produkter och/eller emballage.

På marknaden har vi erfarna representanter som har ett mycket nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att vi hela tiden lever upp till kundernas förväntningar.

Utveckling av produkter och processer har därmed en central roll i vårt företag och vår personal har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i nära kontakt med våra kunder.

Då kemiska produkter kan inverka negativt på vår miljö är det en prioriterad målsättning hos oss att hela tiden aktivt verka för att minska denna påverkan. Det är därför naturligt för oss av vara certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001. I detta arbete ingår att uppdatera och formalisera våra olika grundkrav och målsättningar – allt från de grundläggande ILO-konventionerna i vår Code of conduct till våra högt ställda målsättningar avseende långsiktigt miljöarbete.

Vår satsning på forskning/utveckling visar sig även då ca en fjärdedel av vår erfarna personalstyrka finns på vår utvecklingsavdelning som har ett utpräglat miljöfokus och som målsättning att hela tiden öka andelen miljömärkta produkter i vår portfölj vilket under 2021 stod för mer än en tredjedel av vår omsättning. Detta medför att våra skräddarsydda produkter produceras och levereras med största möjliga hänsyn tagen till såväl inre som yttre miljö.


Detta är beskrivet i vår miljöpolicy:
  • Vi skall aktivt bedriva utveckling med hänsyn till såväl funktion som miljö
  • Våra leverantörer bör vara kvalité- och miljöcertifierade
  • Våra produkter skall produceras med minsta möjliga miljöpåverkan
  • Våra produkter skall förpackas och levereras på ett miljöanpassat sätt
  • Vi har som målsättning att våra produkter skall vara miljömärkta alternativt uppfylla kraven för miljömärkning
  • Vi skall alltid efterleva myndigheters lagar och krav

Trots att företaget är ungt har vi lyckats samlat ihop en av marknadens mest erfarna personalstyrkor vilken står till ert förfogande. TEST

Anders Johansson / VD