100 SERIENSPOLARVÄTSKA/GLYKOL OCH ANDRA SERVICEPRODUKTER

IT-110   Spolarvätska koncentrerad 

Gör effektivt rent vindruta och strålkastare från vägsalt, trafikfilm, insekter, asfaltfläckar och andra föroreningar.
Skonsam mot både torkarblad, gummilister och billack. 1:1 blandning ger en fryspunkt på -33°C
1:2 blandning ger en fryspunkt på -19°C
   
Artikelnr.    25 liter dunk    IT11010    210 liter fat    IT11020    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-117   Glykol Röd Longlife      
För användning i t.ex. aluminium motorer. Ger ett effektivt skydd mot korrosion och frost. Följ alltid motorfabrikantens anvisningar vid byte av kylarvätska.
50/50 blandning ger ett frysskydd ner till -38°C.
 
Artikelnr.    25 liter dunk    IT11710    210 liter fat    IT11720
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-128   Alkalijustering +      
Höjer pH-värdet.
Används som pH-justering vid kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.
 
Artikelnr.    25 liter dunk    IT12810    200 liter fat    IT12820
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-115   Glykol Blå BS6580      
Avsedd för det flesta på marknaden förekommande bensin- och dieselmotorer. Ger ett effektivt skydd mot korrosion och frost. Följ alltid motorfabrikantens anvisningar vid byte av kylarvätska.
50/50 blandning ger ett frysskydd ner till -38°C.
 
 
   
Artikelnr.    25 liter dunk    IT11510    210 liter fat    IT11520
Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-125   Natriumhydroxid 25 %      
Används som pH-justering vid kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.
 
   
   

Artikelnr.    25 liter dunk    IT12510    200 liter fat    IT12520
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-138   Syrajustering -  
Sänker pH-värdet.
Används som pH-justering vid kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.
 

Artikelnr.    25 liter dunk    IT13810    200 liter fat    IT13820
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-145   Luktborttagning      
Används i fordonstvätthallar.
Avdödar bakterier som bildar dålig lukt.
Artikelnr.    25 liter dunk    IT14510    200 liter fat    IT14520

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-168   Flockning Extra       
Ett flockningsmedel för kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.
  
Artikelnr.    25 liter dunk    IT16810    200 liter fat    IT16820

Ladda ned säkerhetsdatablad