200 SERIEN KALLAVFETTNINGAR OCH SMÅDELSTVÄTT

IT-205  Kallavfettning 205

IT-205 är ett lågaromatiskt avfettningsmedel för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Extremt snabbseparerande i oljeavskiljare.
IT-205 lämpar sig för alla typer av fordon.    
Artikelnr.    25 liter dunk   IT20510       200 liter fat    IT20520    
   Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-215   Kallavfettning Quick 
Ett lågaromatiskt avfettningsmedel utan emulgator för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Extremt snabbseparerande i oljeavskiljare.
Lämpar sig för alla typer av fordon.

   
Artikelnr.    25 liter dunk    IT21510    200 liter fat    IT21520    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-217   Kallavfettning Extra  
Ett lågaromatiskt avfettningsmedel med snabb-separerande emulgator för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Bibehåller sin goda funktion även vid låga temperaturer och vid våta ytor.

 
Artikelnr.    5 liter dunk    IT21705    25 liter dunk    IT21710    
                   200 liter fat    IT21720
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-219   Kallavfettning Prick  
Ett kraftfullt lågaromatiskt avfettningsmedel som bibehåller sin goda funktion även vid låga temperaturer och vid våta ytor. Lämpar sig för alla typer av fordon.
 

Artikelnr.    25 liter dunk    IT21910    200 liter fat    IT21920
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-225  Kallavfettning Quick HF
Är ett aromatiskt avfettningsmedel utan emulgator för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Extremt snabbseparerande i oljeavskiljare.
IT-225 lämpar sig för alla typer av fordon.

 

Artikelnr.    25 liter dunk    IT22510    200 liter fat   IT22520

   

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-230  Asfaltslösare Special
IT-230 är ett kraftfullt avfettningsmedel som bibehåller sin goda funktion även vid låga temperaturer.
IT-230 lämpar sig för alla typer av fordon.
   
   
Artikelnr.    25 liter dunk   IT23010    200 liter fat    IT23020
   

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-283   Smådelstvätt 220  
Smådelstvätt 220 är ett kraftfullt avfettningsmedel utan emulgator för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Extremt snabbseparerande i oljeavskiljare. Smådelstvätt 220 lämpar sig för användning i tvättmussla.
 

Artikelnr.    25 liter dunk    IT28310    200 liter fat    IT28320
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-210   Kallavfettning 210
Ett lågaromatiskt avfettningsmedel med snabb­separerande emulgator för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Snabbseparerande i olje­avskiljare.
  
Artikelnr.    25 liter dunk    IT21010    200 liter fat    IT21020    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-216  Kallavfettning Quick ECO  

IT-216 är ett lågaromatiskt avfettningsmedel utan emulgator för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Extremt snabbseparerande i oljeavskiljare.
IT-216 lämpar sig för alla typer av fordon.       
Artikelnr.    25 liter dunk    IT21610     200 liter fat    IT21620

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-218   Superavfettning PF
Ett kraftfullt lågaromatiskt avfettningsmedel som bibehåller sin goda funktion även vid låga temperaturer och vid våta ytor.
Lämpar sig för alla typer av fordon.

   
Artikelnr.    25 liter dunk    IT21810    200 liter fat    IT21820    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-220   Kallavfettning 220
Ett kraftfullt avfettningsmedel som bibehåller sin goda funktion även vid låga temperaturer.
Lämpar sig för alla typer av fordon.

 
Artikelnr.    25 liter dunk    IT22010    200 liter fat    IT22020
   
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-229   Kallavfettning 229  
Ett kraftfullt avfettningsmedel som bibehåller sin goda funktion även vid låga temperaturer och vid våta ytor.
Lämpar sig för alla typer av fordon.
 

Artikelnr.    25 liter dunk    IT22910    200 liter fat    IT22920
 

Ladda ned säkerhetsdatablad


IT-280   Smådelstvätt 210
Ett lågaromatiskt avfettningsmedel utan emulgator för borttagning av fet smuts, asfaltsfläckar, oljerester mm. Extremt snabbseparerande i oljeavskiljare.
Lämpar sig för användning i tvättmussla.

 
Artikelnr.    25 liter dunk    IT28010    200 liter fat    IT28020    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad